...

shema raspolozhenija koaksial’nogo dymohoda

...